Studio Olivier

Identiteit & Webdesign

Geothermie Brabant

Geothermie Brabant realiseert geothermieprojecten in Noord-Brabant. Daarbij wordt duurzame aardwarmte ingezet voor de verwarming van woningen, bedrijfsgebouwen en kassen.

Logo

De ronde vorm in het logo verwijst naar de aarde en de verschillende aardlagen. Net als bij een warmtebeeld, is ook hier de warmste, diepste laag rood. Naar mate je dichterbij het oppervlak komt, wordt de kleur minder warm. De buitenste, groene lagen refereren aan de natuur. Aan de duurzame warmte van geothermie. Het strakke schreefloze font is duidelijk. Daadkrachtig. Net als het bedrijf.

Kleurgebruik

De kleuren uit het logo keren terug in de site. Het frisse geel trekt de aandacht, terwijl het zachte groen details aanbrengt en zorgt voor afwisseling. Beide kleuren worden ondersteund door een warme kleur bruin: de aarde. Zo komt de duurzaamheid van aardwarmte ook op de site tot uiting.

Website

In de ruime header is plaats voor een mooie foto en aansprekende intro. Omdat Geothermie Brabant met deze site mensen echt wil informeren, zijn direct onder de header twee informatieblokken opgenomen. De projecten onderaan de pagina geven een helder beeld van de scope.

Blokkenstructuur

De gehanteerde blokkenstructuur geeft overzicht. Door hier en daar een foto of tekstblok te laten verspringen, ontstaat er afwisseling in het beeld. Dynamiek.

Meer weten over huisstijl
Huisstijl

Portfolio