Studio Olivier

Identiteit & Webdesign

De Stroming

Door krachten te bundelen, maakt de vereniging De Stroming het mogelijk protestants-christelijk onderwijs te bieden in het Land van Heusden en Altena: ook in kleine kernen. De Stroming verenigt negen scholen, die allemaal hun eigen identiteit hebben en deze ook willen behouden.

Frisse uitstraling
De Stroming vroeg ons alle negen aangesloten scholen een frisse uitstraling te geven. We ontwierpen nieuwe logo’s en websites: passend bij de unieke identiteit van de school. Voor de websites ontwikkelden we een basisontwerp, waarbij de kleur, typografie en fotografie per school is aangepast.

CBS De Sprankel
Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen DNA. In het ontwerp zijn verschillende vingerafdrukken opgenomen: groot en klein. Samen vormen ze een veelzijdig en kleurrijk geheel, dat als een bloem tot bloei komt. Net als de kinderen op CBS De Sprankel.

CBS De Parel
Kinderen groeien en ontwikkelen zich. Net als een parel. Ze krijgen er steeds een laagje bij. En ook zij bestaan uit een palet prachtige kleuren. De parel is niet helemaal rond: elk kind volgt immers zijn eigen groeicurve. Het krachtig lettertype staat voor de stevige basis die De Parel biedt.

CBS De Ark
Samen met de kinderen van De Ark maakten we prachtige tekeningen. Kleurrijk en vrolijk. En zoals de kinderen samen één school vormen, vormen de tekeningen samen de Duif. De zachte rondingen van de typografie verwijzen naar het water. Naar de Ark van Noach.

CBS De VerreKijker
De tractor… die mocht niet ontbreken in het logo van CBS De VerreKijker in Waardhuizen. Het weidse uitzicht, het geloof, de wereldse blik, het levenspad en de tractor smelten samen in de lenzen van de verrekijker. Dit zijn de pijlers van de school.

CBS De Zaaier
Zaaien, groeien en bloeien. Deze basisschool is als een zaaier die zijn zaden zaait, waar vervolgens prachtige bloemen uit groeien. De vorm van het beeld is gebaseerd op het kunstwerk ‘De Zaaier’ dat op de school hangt. De groene typografie verwijst naar de vruchtbare aarde.

CBS Eben-Haëzer
CBS Eben-Haëzer heeft hart voor ieder kind. Ieder kind is een individu. Prachtig en kleurrijk. De losse organische vormen – de kinderen – komen samen in een hart. Samen vormen ze het hart van de school en hebben ze hart voor elkaar.

CBS Het Fundament
Op CBS Het Fundament kun je bouwen. Het is een stevige basis voor ieder kind. Het logo is daarom opgebouwd uit blokken: uit kleurrijke bouwstenen. De naam van de school vormt letterlijk het fundament om op te bouwen.

CBS Het Baken
Deze basisschool is als een veilig baken, dat kinderen richting geeft op hun weg. De blauwe kleuren en de golf verwijzen naar water. Naar Werkendam, waar de school ligt, aan de Merwede. Het oranje baken is opvallend en fris.

CBS ’t Kompas
Op CBS ’t Kompas vormt het woord van God het belangrijkste kompas: de grote pijl. De kleine pijlen staan voor de kompasjes van de kinderen. Elk kind krijgt de ruimte om zijn eigen koers te leren varen. Veilig en professioneel begeleid.

Portfolio